Ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podmínkách. V cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady a související příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.
Nepříznivými podmínkami zvyšujícími cenu jsou zejména:
obtížná měřická přístupnost předmětů měření (hustá zastavěnost nebo zarostlost lokality, kopcovitý terén, vzájemná vzdálenost měřených objektů, řídká síť existujících geodetických bodů, vysoká dopravní frekvence, velká dopravní vzdálenost apod.), zimní roční období, vysoká přesnost měření vyžadující opakování a kontroly měření a nestandardně krátký termín vyhotovení.

Uvedené ceny se nevztahují na jednotlivý výkon s velmi malým počtem měrných jednotek poskytnutý na velkou dopravní vzdálenost. Tento výkon se sjednává a oceňuje jednotlivě.

Připojení podrobného měření na závazný referenční systém, pokud jsou body referenčního systému od místa měření vzdáleny více než 500 m, se oceňuje samostatně.

Při zakázkách většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy. Obzvláště u složitějších zakázek nelze cenu obecně definovat a je proto vhodné si vyžádat kalkulaci.

mapovací práce

účelové mapy
cena MJ =1ha
polohopis + výškopis - intravilán
8000 Kč
polohopis + výškopis - extravilán
4000 Kč
v uliční čáře
100m - 1600 Kč

inženýrská a stavební geodezie

vytyčení staveb. objektů
MJ = 1 bod
vytyčení prostorové polohy
500-750 Kč
podrobné vytyčení
350-600 Kč
v ceně je obsažena běžná stabilizace (kolík, roxor, hřeb..)

jeřábové dráhy
MJ = 10m délky
koleje v úrovni terénu
450-650 Kč
koleje na zvýšené úrovni s lávkami
850-1200 Kč
koleje na zvýšené úrovni s lávkami
1500-1750 Kč
koleje ve zvýšené úrovni bez lávek
2200-2500 Kč

hodinové sazby
MJ = 1 hodina
držitel úředního oprávnění (§ 13 zákon o zeměměřictví)
400 Kč
figurant
150 Kč

práce v katastru nemovitostí

Při rozsahu zakázky nad 2 MJ nebo při návaznosti prací poskytujeme slevy dle dohody.

gemetrický plán pro
cena MJ = 100m nové hranice
rozdělení pozemku
4500 Kč
vyznačení budovy ke kolaudaci
3950 Kč
vyznačení přístavby budovy
3000 Kč
vyznačení věcného břemene
2950 Kč
vyznačení věcného břemene po zaměření podzemn. inžen. sítí
2200 Kč

vytyčování hranic pozemků
cena MJ = 100m vytyčené hranice
vytyčení vlastnických hranic pozemků
4950 Kč

označení lomových bodů hranic
cena MJ = kus
stabilizace geodetického bodu mezníkem s plastovou hlavou
150 Kč

připojení do ref. systému JTSK
paušální cena
zaměření a výpočty dočasně stabilizovaného bodu (stanoviska)
1500 Kč

Poslední aktualizace leden 2004


Mírová 173, 386 01 STRAKONICE,
kancelář:
 383 328 008, mobil: 777 328 008, mobil2: 777 228 208
e-mail: gkl@quick.cz

home
mapovací práce
inženýrská geodezie
katastr nemovitostí